RevMearrasiida arrangerer i samarbeid med Naturvernforbundet Porsangerfjorden kurs i flåing av rev. 

Kursdeltakerne deles inn parvis og får utdelt en rev som de skal samarbeide om.

Instruktør: Raimon Akselsen

Tid og sted
: Lørdag 30. mars kl. 10.00-18.00 på Mearrasiida.

Påmelding: Innen 15. mars per e-post Dát e-poastčujuhus lea suodjaluvvon programmaid vuostá mat čogget e-postačujuhusaid. Fertet bidjat javascript johtui oaidnindihti. eller per tlf. 94 97 52 09.

Kursavgift: 800 kr.