Forsidebilde tekst orgi bb thomas 33 copy 

0602 2019Navneskifte og lederskifte ved Sjøsamisk kompetansesenter ble markert samtidig med feiring av Samefolkets dag.

Navneskifte: Senteret heter nå Mearrasiida.

Daglig leder: Sigvald Persen har vært daglig leder siden senteret ble etablert høsten 2002 til i februar i fjor. Da han pensjonerte seg, ble Thomas Hansen engasjert i hans sted. Han ble fast ansatt som daglig leder den 31. januar.

Styreleder: Svanhild Andersen overtok etter Olaf Eliassen i 2013. Ny styreleder fra 31.01 er Ragnhild Eliassen. Svanhild fortsetter som medarbeider på senteret (deltid).

Initiativtakere til senteret var Olaf Eliassen og Solveig Tangeraas, i samarbeid med flere. Solveig fortsetter som nestleder i styret, og utgjør dermed en viktig kontinuitet i senterets videre arbeid.

Noen prosjekter

  • 1

Noen arrangement

  • 1

Nettsidene er under omarbeiding og oppdatering.