Evakueringsminner fra Ytre Porsanger

Gruppebilde Smørfjord kopi 2


Sjøsamisk kompetansesenter og Smørfjord bygdelag arrangerte den 16. november 2014 en minnekveld i anledning at det er 70 år siden tvangsevakueringen fra Finnmark og Nord-Troms. Bildet viser de fire fortellerne. 

Fra venstre: Hartvig Johansen, som den gang bodde i Olderfjord (flyttet siden til Jonsnes i Indre Porsanger), søstrene Gudrun Johnsen og Tordis Nilsen fra Nodmannseth (nå bosatt i Smørfjord) og Trygve Nilsen, Olderfjord. 

Disse fire tidsvitnene ble alle tvangsevakuert sørover, og tre av dem med det tyske lasteskipet Karl Arp. 

 

Boares bálgát, muitalusat ja buorre borramuš

Fottur 20

I godvær startet turen fra Kolvik til Sandvik og videre til Billefjord og Sjøsamisk kompetansesenter. Et titalls mennesker hadde møtt opp for å gå turen. Stiene er de gamle ferdselsårene mellom bosetningene langs fjorden og har vært benyttet siden de første bosetningene helt tilbake til steinalderen. I nyere tid, etter at veiene kom, har bruken av stiene vært mindre, men enkelte steder kan man se at folk har ryddet vekk skog for å opprettholde stiene. Stiene hører til det rike kulturlandskapet som finnes i området. Sjøsamisk kompetansesenter skal utarbeide en presentasjon av stiene som starter fra Gåradak og som går over Anopset til Kolvik, videre til Sandvik, fra Sandvik til Trollholmsund og fra Sandvik til Billefjord. Arbeidet finasieres av det nasjonale prosjektet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, ved Fylkesmannen i Finnmark, hvor Gåradak- Sandvik er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge.

Turen over til Sandvik inneholdt mange fortellinger knyttet til livet i dette landskapet, i tillegg til å nyte utsikten langs sak
stien.Det ble en rast ved bergmaleriene i Sandvik med en kopp medbragt kaffe. Det ble ikke tid til å se det som ellers er i området, steinaldertufter, krigslandskapet fra andre verdenskrig, og mye mer. Etter rasten gikk turen til Billefjord og Sjøsamisk kompetansesenter. Stien følger her høydene slik at utsikten ut mot Billefjorden er god. Selvom det var avsatt 4 timer til turen, gikk det nok en halv time mer enn planlagt, men da hadde deltakerne lagt bak seg en strekning på 9 km.

På senteret ble det vist hvordan Sjøsamisk kompetansesenter arbeider for å formidle kulturlandskapet på nettstedet www.meron.no.

Arrangementet ble avsluttet med en middag som Mearrasámi duodjedállu tilbød, lammestek og tyttebærsuppe til dessert.

 

Loga eambu...

Kulturminnedag 2013

IMG 5937 640x427Kulturminnedagene i Norge er en del av De europeiske kulturminnedagene, European Heritage Days, og arrangeres hvert år i september. Den 14. september 2013 ble det arrangert kulturminnedag i Porsanger, som et samarbeid mellom Sjøsamisk kompetansesenter, RiddoDuottarMuseat (RDM) i Porsanger og Mearrasámi duodjedállu. Arrangementet var en del av det lokale arbeidet med “Utvalgt nasjonalt kulturlandskap – Goarahat og Sandvikhalvøya”, som forvaltes av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.

Loga eambu...