Báhtaranmuittut

JS48Q6JJpLY4hziAF1BBDgZB62t-dDAFOR2SgOLIK2zg
Finnmárku ja Davvi Romsa ledje jávistuvvon go duiska soahteveahka geassádi  máttás 2. máilmmesoađi vuolde. Eanas olbmot dáid guovlluin bákkuin fárrehuvvojedje máttás.

Loga eambu...

Mearrasámi terminologia Porsáŋggus ja Jáhkovuonas

Fra Kokelv fiskehøtter
Formålet med prosjektet er å dokumentere og formidle ord og uttrykk med tilknytning til fiske og annen bruk av sjø og fjære.
Sjøsamisk kompetansesenter har også tidligere arbeidet med sjøsamisk terminologi, og ønsker med dette prosjektet å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor dette emnet.

Loga eambu...