Offishandmen- internašunala guolástusfilbma

Of fish and men V10-1
Nuorra filbmaolbmot Sveitssas eret lea váldán oktavuođa Mearrasámi diehtoguovddážin Porsáŋggus, sin ulbmil lea ráhkadit dokumentarafilmma golmma sajis máilmmis, earret eret sámi guovlluin Norggas. Eará guovllut lea Lebeous Senegalas ja Bajaus Indonesias.

Loga eambu...

Mearrasámi terminologia Porsáŋggus ja Jáhkovuonas

Fra Kokelv fiskehøtter
Formålet med prosjektet er å dokumentere og formidle ord og uttrykk med tilknytning til fiske og annen bruk av sjø og fjære.
Sjøsamisk kompetansesenter har også tidligere arbeidet med sjøsamisk terminologi, og ønsker med dette prosjektet å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor dette emnet.

Loga eambu...