Samiske stedsnavn i Porsanger

De samiske stedsnavnene kan fortelle om landskap, om mennesker, jakt og fiske, dagligliv, religion og mye mer. Endel av stedsnavnene er så gamle at man ikke kan tolke betydningen av dem. Helt siden senteret åpnet i 2003 har vi arbeidet med samiske stedsnavn. Vi har overtatt arbeider som bygdelag i området har arbeidet med og vi har videreført dette. 

Loga eambu...

Samisk sjøterminologi: sjø- og strandtermer


Vi har samlet endel av den samiske sjøterminologien. Det er først og fremst fjordlandskapet som blir omhandlet.
Den sjøsamiske terminologien som har med sjø å gjøre kommer lite frem i dagens ordbøker.

Vi har lagt ordsamlingen i vår orddatabase og i tillegg til betydningen av ordet har vi lagt til endel bilder for å bedre visualisere betydningen.