Apper kompetansesenteret

Senteret har fått innvilget midler til to apper med tema samisk båt- og fjordterminologi.
Nærmere informasjon kommer. 

Fra Sametingets nettsider:
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Bevilger-penger-til-spraakapplikasjoner-om-baat-og-fjordterminologi-i-Porsanger?fbclid=IwAR0ucHSm8Q5aVofUgQNQqNNZC8UYEDNnR7hILlFniKmuj4Hj1OWkR4Kta5A