JS48Q6JJpLY4hziAF1BBDgZB62t-dDAFOR2SgOLIK2zg
Finnmárku ja Davvi Romsa ledje jávistuvvon go duiska soahteveahka geassádi  máttás 2. máilmmesoađi vuolde. Eanas olbmot dáid guovlluin bákkuin fárrehuvvojedje máttás.

 Billistuvvamat ja bággofárren, ja soahti dasalassin, lea dáhpáhusat mat dagahedje čielga áigemearkka davvin, sihke maid rievdamat maid dát dáhpáhusat bukte, muhto maid go maŋŋilsoahti lei nuppástuhttin buot servvodatbeliin, ja maid ovttaskas olbmuin máŋgga eallindilis.

Mearrasámi diehtoguovddáš dáhttu čoaggit duođaštusaid olbmuid muitalusain dán áigemarkka birra. Muitalusat galget čájehuvvot min neahttasiiduin.