Mearrasiida har utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap, med vekt på slik kunnskap om fjorder. 

Kompetanseutvikling gjennom samarbeid
Mearrasiida samarbeidet i flere år (2008-2012) med Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø og Árbediehtu-prosjektet ved Samisk høgskole. Erfaringene fra dette samarbeidet, og  egen lokal erfaring og kompetanse, er grunnlaget for vår tilnærming til ltradisjonell kunnskap.Kunnskapsbase med blant annet tradisjonell kunnskap, er utviklet i samarbeid med IT-ingeniør og samfunnsforskere ved blant annet Universitetet i Tromsø. 

Lenker til kunnskapsbase