Film-workshop tradisjonell kunnskap 28.11.2011

 

HarryHartvig og Sigvald 640x480 Fávllis-prosjektet der Sjøsamisk kompetansesenter deltok som lokal samarbeidspartner, arrangere en film-workshop i to deler, med sikte på innføring i bruk av videokamera for dokumentasjon av tradisjonell kunnskap. Formålet var å bevisstgjøre deltakerne i å se nytten av å synliggjøre tradisjonell kunnskap, og å kunne bruke filmkamera til dette. Første del ble arrangert i samarbeid med SEG (Samisk nærings- og utredningssenter) i Tana, og andre del i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter.

Les mer …