Forsidebilde tekst orgi bb thomas 33 copy 

De samiske stedsnavnene kan fortelle om landskap, om mennesker, jakt og fiske, dagligliv, religion og mye mer. Endel av stedsnavnene er så gamle at man ikke kan tolke betydningen av dem. Helt siden senteret åpnet i 2003 har vi arbeidet med samiske stedsnavn. Vi har overtatt arbeider som bygdelag i området har arbeidet med og vi har videreført dette. 

Arbeidet er systematisert i en lokal stedsnavndatabase og omfatter stedsnavn fra stort sett hele kommunen. I tillegg til stedsnavnene har vi tatt endel bilder av landskapet. Dette arbeidet er en del av et arbeid som vi holder på med, Eatnamat ja mearat, hvor stedsnavnene er en del av tradisjonskunnskapen om landskapet.

På 90-tallet igansatte Stabbursdalen elveeierlag et stedsnavnarbeid i Stabbursdalen. Formålet med arbeidet var å øke kunnskapen om de lokale stedsnavnene som stort sett er samiske. Store endringer i bruken av landskapet, ved at den tradisjonelle bruken taper seg mens fritidsbruken øker voldsomt, bringer nye brukere til områdene. Kunnskapen om stedsnavnene, bruken av stedsnavnene er ofte knyttet til bruken av naturen. Den nye bruken, og også språkets stilling vil ikke nødvendigvis videreføre kunnskapen om stedsnavnene. Stedsnavn forsvinner og nye norskspråklige stedsnavn oppstår.

Laget registrerte stedsnavn i Stabbursdalen og spesielt langs Stabburselva og de trykket kart med endel av de samiske stedsnavnene. De laget også stedsnavnskilt som ble plassert ut i landskapet. Hensikten var å øke kunnskapen om det samiske navnet, spesielt der det ferdes mye folk. Laget plasserte ut 130 skilt langs elva fra sjøen og langt opp i Stabbursdalen nasjonalpark. 

Kolvik og omegn bygdelag samlet flere hundre stedsnavn i området fra Jonsnes til Billefjord på vestsiden av Porsangerfjorden.

I Smørfjord har Smørfjord bygdelag registrert ca 500 stedsnavn i området fra Nordmannseth til Veines. Stedsnavnene er endel av presentasjonen av sjøsamekulturen i Kistrand, Olderfjord og Smørfjord. De har utgitt heftet "Sjøsamekulturen i Ytre Porsanger" hvor bla. stedsnavnene er presentert.

Endel av stedsnavnene er også på fjorden. Vi videreførte dette arbeidet og systematiserte stedsnavnene i en database  og senere har vi registrert stedsnavn i Igeldas, Porsangerfjorden, Kjæs til Børselv, Lakselvområdet, Leavdnjavárri og Skuvvanvárri.


Galbbat maid deaivvat jus váccát Rávttošjohgátti ja Rávttošvuomi.

Noen prosjekter

  • 1

Noen arrangement

  • 1

Nettsidene er under omarbeiding og oppdatering.