Of fish and men V10-1Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger ble i 2013 kontaktet av et team med unge filmfolk med tilhold i Sveits, som ønsker å lage en dokumentarfilm om småskala fiskerier tre steder i verden, og blant annet i samiske områder i Norge.

Filmens arbeidstittel: Of Fish and Men. Nettside: http://www.offishandmen.com

I mars 2014 hadde en fra filmteamet (Kodjo Adanledji) og hans medhjelper (Daniel Xu) et seks dagers opphold ved Sjøsamisk kompetansesenter for å gjøre research om sjøsamiske fiskerier generelt og situasjonen i Porsanger spesielt. (De har tidligere gjort tilsvarende research i Senegal). Under oppholdet ved senteret etablerte de kontakt med en lokal fiskerfamilie, og har avtale om å komme tilbake for å filme fiskeren i arbeid, i familien og i sitt lokalsamfunn. De hadde også kontakt med Havforskningsinstituttets stasjon i Holmfjord i Porsanger, og intervjuet representanter for Sametinget og organisasjonen Bivdi. Sjøsamisk kompetansesenter er filmteamets samarbeidspartner i Norge, og har søkt støtte fra Sametinget for deler av arbeidet som skal gjøres i Porsanger, i samarbeid med senteret. Søknaden ble avslått.

Adanledji kom tilbake i oktober 2016 og gjorde mesteparten av nødvendige opptak i Finnmark. Filmen ble ferdigstilt høsten 2017, med tittelen "it is not only avout fish". Den vil bli sendt til flere festivaler.