ovdasiidu 2011

I samarbeid med Kvensk institutt gir vi på nytt ut en kalender 'Pohjaisen ihmissii – Olbmot davvin – Mennesker i nord’, en flerkulturell presentasjon av folk i nord og barn og ungdom er tema i år

 

Forsidebilde: Paul Ivar Nilsen. 

Tekstene i kalenderen er på kvensk, samisk og norsk, i tillegg viser kalenderen viktige merkedager på Nordkalotten og vi har med månefasene.

Kalenderen kan du kjøpe for kr. 100.-  på Sjøsamisk kompetansesenter eller Kvensk institutt

Sjøsamisk kompetansesenter,

Sigvald Persen

Tel 78464220/ 91329787

sigvald.persen(a)mearrasapmi.no

 

Kvensk institutt

Wigdis Farstad
Tel. 920 67 631
wigdis.farstad(a)kvenskinstitutt.no