Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner

JS48Q6JJpLY4hziAF1BBDg51abAdPQd0gZJwAAAkyTDQFinnmark og Nord-Troms ble så og si jevnet med jorda da de tyske okkupasjonstroppene trakk seg tilbake under annen verdenskrig. Mesteparten av befolkningen fra disse områdene ble tvangsevakuert sørover. Sjøsamisk kompetansesenter ønsker med dette prosjektet å dokumentere og formidle personlige erfaringer fra 2. verdenskrig, nærmere bestemt evakueringsminner fra noen områder i Finnmark og Nord-Troms, og fra noen av stedene der de evakuerte bodde til 1945 eller -46. 

Overgangen fra samisk og kvensk til norsk språk i etterkrigstida har vært omfattende, og barn født etter krigen av samisk- og kvensktalende foreldre fikk gjerne norsk som førstespråk. Erfaringer fra evakueringstida ha bidratt til dette. Betydningen av å beherske norsk kan ha blitt svært tydelig under opphold i enspråklig norske områder.

 

Les mer …