Fjorårets arrangement (2018)

03.03.2018: Fornorsking og sannhetskommisjonen

Samtale om sannhetskommisjonen 800xFORNORSKING AV SAMER OG KVENER OG SANNHETSKOMMISJONENS MANDAT

Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til samtale om fornorsking og Sannhetskommisjonen. Hva bør kommisjonen legge vekt på?

Sametinget skriver:
«Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.»

Sametinget arrangerer møte om dette torsdag 22. mars i Lakselv. På kompetansesenteret blir det en anledning til å ha en samtale om emnet.

Innleder: Terese Olli Sara

Påmelding:

Send SMS eller ring til tlf 957 91 356 hvis du ønsker å delta,eller send e-post til poasta(at)mearrasapmi.no

Enkel servering.

Velkommen!

28.02.2018: Seminar om kunnskapsgrunnlaget for etablering av oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden.

willersrudPROGRAM (med forbehold om endringer)

10.00–10.05 Velkommen. Om bakgrunn for seminaret
v/ Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter
10.05–10.30 Oppdrettsfaglige vurderinger for etableringen i Vedbotn, og hvordan fisk, miljø mm overvåkes under drift
v/ Roger Pedersen, samfunnskontakt hos Grieg Seafood’
0.30–11.00 Erfaringer med Vedbotn-saken og bruk av historisk og erfaringsbasert kunnskap
v/ Heidi Persen, grunneier i Vedbotn-området og leder av foreningen Mearrasámi árbediehtu

11.00–11.15 Pause
11.15–11.45 Innspill fra salen
11.45–12.30 Lunsj

12.30–13.00 Porsanger kommune: Hva trenges av kunnskap for vurderinger av oppdrett i Porsangerfjorden?
v/ Øystein Willersrud, arealplanlegger

Les mer …

03.02.2018: Kofteseminar

Kofteseminar 03 03 2018Arrangeres i anledning Samefolkets dag 2018. 

Seminar lørdag 3. februar kl. 17.00–20.00 på Billefjordsenteret

Bruk av samekofte i Porsanger
– i fortid, nåtid og framtid

17.00-17-15: Hva betyr gákti/kofta for en samisk koftebruker?
v/ Inga Hermansen Hætta, direktør for Duodjeinstituhtta, Kautokeino
17.15–17.30 Revitalisering av Porsangerkofta
v/ Solveig Tangeraas, nestleder i Mearrasámi duodjedállu, Billefjord
17.30–17.45 Kofta som identitetsmarkør
v/ Kåre Olli, sametingsrepresentant

17.45–18.00 Pause. Salg av kaffe

18.00–18.15 Ungdom og kofte
v/ Elisabeth Johannesen og Andrea Haraldsvik Amundsen, elever ved Sjøsamisk oppvekstsenter, Billefjord
18.15¬–18.30 Må man være same for å bruke kofte?
v/ Cecilie Gjennestad, varaordfører i Porsanger kommune

18.30–19.00 Pause. Salg av kaffe, kaker og snitter
19.00-20.00 Paneldebatt med spørsmål og kommentarer fra salen

I panelet: Inga Hermansen Hætta, Solveig Tangeraas, Kåre Olli, Solveig Johannesen

Arrangører:
Duodjeinstituhtta, Kautokeino
Mearrasámi duodjedállu og Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord