Andres prosjekter, samarbeid, møter m.m.

Forskning på kunnskapsoverføring i kystsamfunn: Informasjon om intervju

Logo senter for barneforskningInformasjon fra Inger Pedersen, PHD stipendiat ved NTNU: 

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved NTNU startet i 2016 et fireårig forskningsprojekt, «Valuing the past, sustaining the future: Utdanning, kunnskap og identitet i tre generasjoner i kystsamfunn». Prosjektet ledes av Professor Anne Trine Kjørholt, og er finansiert av Norsk Forskningsråd. Hensikten med prosjektet er å studere utdanning, kunnskap og identitet slik det erfares av ungdom, foreldre og besteforeldre i ulike kystsamfunn i Norge, Færøyene, Irland, Kypros og Australia. Et overordnet mål er å utvikle en kunnskapsbase om sammenhenger mellom utdanning og kunnskap (formell og uformell) på den ene side, og samfunn og arbeidsliv på den andre.

I den forbindelse har vi valgt ut Porsanger som et av flere «case» i Norge.

Les mer …

Aktuelt på Mearrasiida 2018

Høst-vinter
27.november: Tirsdagstema: Avslutning av prosjekt om samisk båt-terminologi. Hva fant vi? 
10. november: 
Livshistorier om hverdagsliv, lokal kunnskap og identitet i tre generasjoner. Presentasjon fra et forskningsprosjekt under arbeid
17. oktober: Møte mellom forsker fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og fiskere fra Porsanger

Vår-sommer
26. juni: Tirsdagstema: Ærfugl på Vega og i Porsanger
22. juni: Noaidens arv – Johan Martin Kaaven (1835-1918)
19. juni: Kurs i garnbøting 
18.-27. juni: Besøk av forsker med kunnskapsoverføring i kystsamfunn som tema
16.juni: Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden