Andres prosjekter mm.

Forskning på kunnskapsoverføring i kystsamfunn: Informasjon om intervju

Logo senter for barneforskningInformasjon fra Inger Pedersen, PHD stipendiat ved NTNU: 

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved NTNU startet i 2016 et fireårig forskningsprojekt, «Valuing the past, sustaining the future: Utdanning, kunnskap og identitet i tre generasjoner i kystsamfunn». Prosjektet ledes av Professor Anne Trine Kjørholt, og er finansiert av Norsk Forskningsråd. Hensikten med prosjektet er å studere utdanning, kunnskap og identitet slik det erfares av ungdom, foreldre og besteforeldre i ulike kystsamfunn i Norge, Færøyene, Irland, Kypros og Australia. Et overordnet mål er å utvikle en kunnskapsbase om sammenhenger mellom utdanning og kunnskap (formell og uformell) på den ene side, og samfunn og arbeidsliv på den andre.

I den forbindelse har vi valgt ut Porsanger som et av flere «case» i Norge.

Les mer …