Forsidebilde tekst orgi bb thomas 33 copy 

Samtale om sannhetskommisjonen 800xFORNORSKING AV SAMER OG KVENER OG SANNHETSKOMMISJONENS MANDAT

Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til samtale om fornorsking og Sannhetskommisjonen. Hva bør kommisjonen legge vekt på?

Sametinget skriver:
«Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.»

Sametinget arrangerer møte om dette torsdag 22. mars i Lakselv. På kompetansesenteret blir det en anledning til å ha en samtale om emnet.

Innleder: Terese Olli Sara

Påmelding:

Send SMS eller ring til tlf 957 91 356 hvis du ønsker å delta,eller send e-post til poasta(at)mearrasapmi.no

Enkel servering.

Velkommen!

Noen prosjekter

  • 1

Noen arrangement

  • 1

Nettsidene er under omarbeiding og oppdatering.