22.02.2018: Seminar om kunnskapsgrunnlaget for etablering av oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden

Program seminar om Vedbotn