17.09.2016: Kulturminnevandring i Sandvik

10.09.2016: Kulturminnedagen 2016

Les om de to ovennevnte arrangementene her. 

23.02.2016: Museumskafé i Indre Billefjord

06.02 2016: Sel på samefolkets dag

 

Vår-vinteren 2016:

Åpne lunsjer med samisk språk som tema og aktivitet: 

Snakk samisk te' mæ
Lunsj med prat på samisk på Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord. Ta med matpakke. Senteret ordner med kaffe og te.

Målgruppe: Samisktalende, de som vil lære samisk og de som forstår, men ikke snakker samisk.
NB. Ingen snakkeplikt :) Man lærer også ved å lytte.