Roald i båten med signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senteret har nylig endret navn fra Sjøsamisk kompetansesenter Mearrasámi diehtoguovddáš til Mearrasiida. Navneskiftet vil etter hvert bli synlig på denne og senterets to andre nettsider, og i annen informasjon om senteret. Nettsidene er under oppdatering.

 

Mearrasiida


Senteret ble etablert i 2002 i Indre Billefjord i Porsanger, og ble offisielt åpnet i 2003. Formålet er å ivareta, styrke og formidle samisk språk og kultur i sjøsamiske områder. 

Steinar Nilsen og Thomas Hansen 300xSjøsamisk kompetansesenter har over lang tid arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og særlig om fjorden som et økologisk system og om livberging basert på dette systemet. Båter har en uvurderlig betydning i sjøsamisk sammenheng. Den sjøsamiske båt-terminologien er ganske omfattende, og en grundig og systematisk dokumentasjon fins antakelig ikke fra sjøsamiske områder, og i hvert fall ikke fra Porsanger. I dette terminologiprosjektet skal man dokumentere og formidle ord om ulike sjøbåter, båtbygging og bruk av båter i Porsanger i etterkrigstida 

Sjøbåt-terminologien omfatter ord vedrørende båtens deler, båtbygging, verktøy, utstyr og mange forhold rundt båtbruk, slik som seiling, roing og også bruk av båter med motorer. Båtbruk griper dessuten inn i mange sider av samfunn og kultur, som blant annet fiske og kunnskapsoverføring relatert til fiske og annen båtbruk samt sagn og andre fortellinger, åndelige forståelser av menneskers forhold til havet og båter, og også identitet i tilknytning til kyst- og fjordlandskap. Utgangspunktet vil være terminologi om spissbåter/spisser.

Rekruttering til samisk språkarbeid i Porsanger er også et viktig aspekt ved prosjektet. Lingvist Steinar Nilsen er en av få eksperter på sjøsamisk terminologi, og et samarbeid mellom han og en samiskspråklig ungdom, Thomas Hansen, vil være av stor betydning med hensyn til kunnskapsutveksling fra to forskjellige områder i Porsanger, samt kyndig veiledning.


Terminologien fra prosjektet publiseres i ordbanken på nettstedet Meron. 

Innlegg fra porsjektet på Meronbloggen
Thomas Hansen: Grunner og sund i indre Porsanger
Steinar Nilsen: Samisk båt-terminologi og kvinnelige seilere