Kunnskapstradisjon og samiske helbredere

Foredrag Marit Myrvoll 350xArrangement på Mearrasiida lørdag 02.03.2019 kl 17.00 

Marit Myrvoll forteller om samiske helbredertradisjoner til ulike tider og på ulike steder:

Foredraget handler om helbredertradisjonen i ulike tidsepoker og i ulike religiøse samfunn, slik vi kjenner den fra noaiden, leseren og nåtidas sjaman. Det vises en film (17 min.) om en tradisjonell helbreder (leser).

 

Salg av kaffe og vafler 

06.02.2019: Samefolkets dag - feiring og lederskifte

0602 2019Navneskifte og lederskifte ved Sjøsamisk kompetansesenter ble markert samtidig med feiring av Samefolkets dag.

Navneskifte: Senteret heter nå Mearrasiida.

Daglig leder: Sigvald Persen har vært daglig leder siden senteret ble etablert høsten 2002 til i februar i fjor. Da han pensjonerte seg, ble Thomas Hansen engasjert i hans sted. Han ble fast ansatt som daglig leder den 31. januar.

Styreleder: Svanhild Andersen overtok etter Olaf Eliassen i 2013. Ny styreleder fra 31.01 er Ragnhild Eliassen. Svanhild fortsetter som medarbeider på senteret (deltid).

Initiativtakere til senteret var Olaf Eliassen og Solveig Tangeraas, i samarbeid med flere. Solveig fortsetter som nestleder i styret, og utgjør dermed en viktig kontinuitet i senterets videre arbeid.

23.01.2019: Båter i Porsanger før og nå

Seminar baater januar 2019Trebåt-tradisjoner er tema på museumskafé Porsanger:


I Børselv på Kvensk institutt onsdag 23. januar kl. 18-19.30, og i Lakselv på Porsanger bibliotek dagen etter. (Samme tidspunkt).

PROGRAM
Kl. 18.00
Sjøsamisk kompetansesenter: presentasjon av prosjekt med samiske båtord og bygging av spissbåt
Thomas Hansen og Steinar Nilsen

Kl. 18.45
Porsanger museum og Kvensk institutt: presentasjon av elvebåttradisjoner i Porsanger
Riinakaisa Laitila, Lars Paulsen og Øyvind Lindbäck presenterer på kvensk/norsk.
Annakaisa Räisenen og Karin Larsen presenterer ordinnsamling