23.-24.11.2009: Seminar om kystsel - sel i lokal kultur og fjordkultivering

Sjøsamisk kompetansesenter i samarbeid med kommunene Tana, Porsanger, Lebesby og Gamvik ønsker å sette kystselens påvirkning på miljøet i Tana-, Porsanger- og Laksefjordene på kartet.

Noen aktuelle problemstillinger vi ønsker å belyse er;
Kan vi finne ut hvilken rolle kystselen spiller i økosystemene i fjorden?
Hvordan kan vi begrense skadeeffektene av den voksende selbestand?
Vil forvaltningen godta et økt uttak av kystselbestandene?

Les mer …