29.10.2019: I ærfuglens rike

Iskant JonsnesTirsdag 29. oktober kl 18: Foredrag av Bente Sundsvold:

"Éa har en spesiell plass i kystbefolkningens hjerter. Egg og dun var viktige utmarksressurser i fiskarbondens livsopphold. Sjøfuglbestanden synker dramatisk. Kan ærfuglrøkt bidra til å gi éa og andre sjøfugler bedre hekkevilkår?

Jeg tenkte ta dere med til Vegaøyan for å se hvordan Aud Halmøy gikk fram for å bygge opp et nedlagt dunvær på farens fraflyttede barndomstomter i øyan. Denne erfaringen har jeg siden prøvd ut på Grindøya utafor Tromsø, som tidligere var et fredet dunvær. Kan disse erfaringene være relevante for de initiativ Mearrasiida har tatt for å sette éa på agendaen? Vi skal vise noen filmsnutter, og inviterer til diskusjon om hvordan en Finnmarkstilnærming av ærfuglrøkt kunne se ut."

Les mer …

02.11.2019: Giellabargu/språkarbeid i sankingsprosjektet

Multer i spann2 500x

Mearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking i kystsamiske områder. Formålet med prosjektet er å beskrive sanking (særlig av bær og egg) i dagens samfunn, og undersøke hvordan kunnskap om sanking kommer til uttrykk i samiske språk, i fortellinger og i stedsnavn. Vi inviterer alle interesserte til oppstart av lokal ressursgruppe lørdag 2. november kl 12-14 på Mearrasiida.

Språk: samisk og norsk. 

Mer informasjon kommer. 

23.10.2019: Båt-terminologi i Samisk språkuke

GiellavahkkuSamisk språk- og kultursenter i Lakselv har invitert båtbygger Hans O. Hansen til å snakke om båt-terminologi.
Tid: 23.10.2019 kl 18.00
Sted: Mearrasiida.

Eksempler på hva sjøsamisk båt-terminologi kan være, beskrives i forbindelse med et prosjekt om dette emnet som ble avsluttet ved Mearrasiida i 2018. "Sjøbåt-terminologien omfatter ord vedrørende båtens deler, båtbygging, verktøy, utstyr og mange forhold rundt båtbruk, slik som seiling, roing og også bruk av båter med motorer.

Båtbruk griper dessuten inn i mange sider av samfunn og kultur, som blant annet fiske og kunnskapsoverføring relatert til fiske og annen båtbruk samt sagn og andre fortellinger, åndelige forståelser av menneskers forhold til havet og båter, og også identitet i tilknytning til kyst- og fjordlandskap." (Mer om nevnte prosjekt, se her). 

Les mer …