Tråante 2017

Aage Solbakk 500xI forbindelse med markeringen av at det var hundre år siden det første landsomfattende samemøte i Trondheim og markeringen under navnet Tråante 2017, arrangerte Sjøsamisk kompetansesenter tre temakvelder: 
Samefolkets dag og Tråante 2017

04.02.: Allsang av samiske sanger v/ Hermann Klemetsen
18.02.: Fornorskningspolitikken v/ Svanhild Andersen
11.03.: Samepolitiske pionerer i Porsanger v/ Aage Solbakk

På bildet: Historiker Aage Solbakk, som holdet foredrag om samepolitiske pionerer i Porsanger omkring 1920-tallet. 

Kulturminnedagene 2016

Kulturminnedagene 2016 ble markert i Porsanger med ulike arrangement fra 10-17.september. Sjøsamisk kompetansesenter arrangerte i samarbeid med Riddu Duottar Museat og Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i landbruket både kulturminnedag 10.september og kulturminnevandring 17.september. I forbindelse med kulturminnedagen 10.september ble kafeen på Billefjordsenteret gjenåpnet med nytt navn: Billefjordkafeen. 


10.september: Natur- og kultursti, foredrag, utstillinger og kafé

Vandring fra Sandvik til Billefjord
Kulturminnedagen ble i år arrangert i Indre Billefjord. Arrangementet begynte kl. 10.00 med en felles vandring på naturstien fra Indre Sandvik over Souvdifjellet til Indre Billefjord. Det var møtt opp et tjuetalls mennesker i Sandvik og startet ved bergmaleriene. Før turen langs stien tok vi en tur mot krigsruinene på halvøya. Et titalls mennesker ble med på turen langs stien som er omlag 5 km og går i åpent, lett kupert terreng på merkede stier gjennom levende kulturlandskap med beitende rein og sau. Deltakerne fikk en flott tur hvor både Porsangerfjorden og Sandvikhalvøya viste seg fra sin flotteste side, badet i sollys og i sin vakreste høstprakt. Med på turen hadde vi både Sigvald Persen fra Sjøsamisk kompetansesenter, Ordfører Aina Borch og Rådmann Bente Larsen.

Foredrag, utstillinger og kafé
Fra kl. 12 var det foredrag, fotoutstilling, duodjiutstilling og kafé på Billefjordsenteret. Fotoutstillingen bestod av Oskar Puschmanns refotograferte bilder av landskapet innenfor Goaharat og Sandvikhalvhøya utvalgte kulturlandskap i landbruket (UKL) sammen med gamle bilder som lokalbefolkningen har bidratt med. Refotograferingen av landskapet har til hensikt å vise hvordan landskapet har endret seg samtidig som bruken og tidene har endret seg. Landskapene som er refotografert ligger i Gåradak, Anopset, Kolvik, Ytre- og Indre Sandvik. De fremmøtte fikk gleden av å høre Puschmanns foredrag om refotograferingsprosjektet og hans egne betraktninger av hvordan landskapet har endret seg gjennom tidene i de ulike UKL-områdene. Om Goarahat og Sandvikhalvøya kunne vi høre at han var svært imponert over at kulturlandskapet er så godt bevart over mange tiår, og at dette er unikt i norsk sammenheng. Det var også presentasjon ved Sigvald Persen om formidling av kulturlandskapet på nett på www.meron.no.

Til kulturminnedagen hadde Billefjords egen duojar Ove Stødle stilt ut sine arbeider. Ove har lagt ned mye tid og sjel i sine vakre utsmykninger i materialer av tre og bein. Også RiddoDuottarMuseat og Goarahat og Sandvikhalvøya UKL hadde utstilling i forbindelse med kulturminnedagen.

Fra kl 15 ble det solgt middag. Driftige damer ved Billefjordsenteret hadde kokt en velsmakende elggryte.Det var totalt 50 besøkende på arrangementet på senteret.


17. september: Kulturminnevandring i Indre Sandvik 
Kulturminnedagene i Porsanger ble avsluttet med kulturminnevandring i Indre Sandvik lørdag 17.september. Også denne gangen badet Porsangerfjorden i sollyset fra en blå himmel. Hartvig Birkely tok de vel 15 oppmøtte gjennom en spennende reise i tid og landskap. Hellemalerier og gressbakkentufter fra eldre steinalder, offersteder, gravplasser, viltfeller, ildsteder, og til og med rester etter barns lek med steiner i nyere tid, vitner om et område som har huset og gitt mat og redskaper til mennesker i mange tusen år. Vandringen tok om lag to timer.

Arrangement 2016

 

17.09.2016: Kulturminnevandring i Sandvik

10.09.2016: Kulturminnedagen 2016

Les om de to ovennevnte arrangementene her. 

23.02.2016: Museumskafé i Indre Billefjord

06.02 2016: Sel på samefolkets dag

 

Vår-vinteren 2016:

Åpne lunsjer med samisk språk som tema og aktivitet: 

Snakk samisk te' mæ
Lunsj med prat på samisk på Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord. Ta med matpakke. Senteret ordner med kaffe og te.

Målgruppe: Samisktalende, de som vil lære samisk og de som forstår, men ikke snakker samisk.
NB. Ingen snakkeplikt :) Man lærer også ved å lytte.