Foredrag Inger T Pedersens prosjektLørdag 10. november kl. 17: 

Inger T. Pedersen presenterer fra sitt forskningsprosjekt om kunnskapsoverføring mellom generasjoner. Hun har intervjuet tre generasjoner i åtte familier i Porsanger.