VedbotnSeminar på Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord

Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

På seminaret formidles fra flere forskningsprosjekter i regi av UiT-Norges Arktiske Universitet, Norut, NIKU og andre med fokus på tradisjonell kunnskap, samisk kulturgrunnlag, tradisjonelle næringer og påvirkning fra industri. 


Program
 

15.00–15-15 Innledning
v/ Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter og Camilla Brattland, Senter for samiske studier, UiT – Norges Arktiske Universitet

15.1515.45  Aksjonsgruppa mot oppdrett i Porsangerfjorden   
v/ Heidi A. Persen, foreningen Mearrasámi árbediehtu - Sjøsamisk tradisjonskunnskap  

15.4516.15 Kunnskapsinnhenting om samisk kultur og samfunn i konsekvensutredningsprosesser; eksempel fra Nordkapp kommune og Johan Castberg-feltet
v/ Vigdis Nygaard, Norut 

16.15–16.30 Pause. Salg av kaffe/te

16.30–17.15 Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell og lokal kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra
v/ Dorothee Schreiber og Camilla Brattland, TriArc prosjektet, UiT

17.15­–18.00 Hva vet vi om laksen som fiskes i sjø i Porsanger? Sjølaksefiskeres kunnskap om laks og resultater fra prosjektet Kolarctic Salmon
v/ Einar Eythórsson, NIKU og Camilla Brattland, UiT

18.0018.15 Pause. Salg av kaffe/te m.m.

18.15
18.30 Hvordan styrke lokal kapasitet? Om Nanosmahttin-prosjektet
v/ Thomas Hansen, Sjøsamisk kompetansesenter

18.3019.00 Innspill/diskusjon