Vedbotn
Seminar på
Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord
Tid: Lørdag 16. juni kl 15-19


Tema: 
Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

På seminaret formidles fra flere forskningsprosjekter i regi av UiT-Norges Arktiske Universitet, Norut, NIKU og andre med fokus på tradisjonell kunnskap, samisk kulturgrunnlag, tradisjonelle næringer og påvirkning fra industri. 

Program er lagt ut på nettstedet Meron.no