10.12.2019: Historiekveld - Billefjord under krigen

Historiekveld 1012 2009Historiekveld - Billefjord under krigen

Tirsdag den 10. desember klokken 1700-1800 inviterer Mearrasiida deg til å bli med på en krigshistorisk reise gjennom fotografier og fortellinger.

Forfatter Roger Albrigtsen holder foredrag om hendelser fra krigsårene. Fokus blir satt på sjøsamisk kultur, sjøflyhavna på Klubben, krigsfanger og tvangsevakueringen. Du får også se en rekke bilder tatt i krigsårene.

Enkel servering: Kaffe/te og kjeks

Velkommen!

27.11.2019: Sjøsamisk kystlag i Porsanger

Forbundet Kysten og kystlag2611 2019Velkommen til foredrag og stiftelsesmøte!

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten forteller om organisasjonens og lokallagenes arbeid med kystkultur. Daglig leder ved Mearrasiida forteller om stiftelsens arbeid med sjøsamisk båtkultur. Etter foredragene avholdes det stiftelsesmøte for et sjøsamisk kystlag i Porsanger!

Program:
18.00: Hva er Forbundet Kysten og hva gjør kystlagene? v/ seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
19.00 Pause

19.15: Om Mearrasiida sitt arbeid med sjøsamisk båtkultur v/ daglig leder Thomas Hansen

19.45: Pause

20.00 Stiftelse av sjøsamisk kystlag i Porsanger


Les mer om Forbundet Kysten her: https://kysten.no/

29.10.2019: I ærfuglens rike

Iskant JonsnesTirsdag 29. oktober kl 18: Foredrag av Bente Sundsvold:

"Éa har en spesiell plass i kystbefolkningens hjerter. Egg og dun var viktige utmarksressurser i fiskarbondens livsopphold. Sjøfuglbestanden synker dramatisk. Kan ærfuglrøkt bidra til å gi éa og andre sjøfugler bedre hekkevilkår?

Jeg tenkte ta dere med til Vegaøyan for å se hvordan Aud Halmøy gikk fram for å bygge opp et nedlagt dunvær på farens fraflyttede barndomstomter i øyan. Denne erfaringen har jeg siden prøvd ut på Grindøya utafor Tromsø, som tidligere var et fredet dunvær. Kan disse erfaringene være relevante for de initiativ Mearrasiida har tatt for å sette éa på agendaen? Vi skal vise noen filmsnutter, og inviterer til diskusjon om hvordan en Finnmarkstilnærming av ærfuglrøkt kunne se ut."

Les mer …