Kurs i minneinnsamling med video

Memoar27.-29. januar 2020: Kurs i i minneinnsamling med video i regi av Memoar, i samarbeid med Mearrasiida, Porsanger museum og Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF). Samlingen består av kurs og praktisk trening med innsamling, dokumentasjon, arkivering/avlevering og formidling av muntlig historie.

Kurset avholdes på Stabbursdalen Lodge og på Mearrasiida.

10.12.2019: Historiekveld - Billefjord under krigen

Historiekveld 1012 2009Historiekveld - Billefjord under krigen

Tirsdag den 10. desember klokken 1700-1800 inviterer Mearrasiida deg til å bli med på en krigshistorisk reise gjennom fotografier og fortellinger.

Forfatter Roger Albrigtsen holder foredrag om hendelser fra krigsårene. Fokus blir satt på sjøsamisk kultur, sjøflyhavna på Klubben, krigsfanger og tvangsevakueringen. Du får også se en rekke bilder tatt i krigsårene.

Enkel servering: Kaffe/te og kjeks

Velkommen!

27.11.2019: Sjøsamisk kystlag i Porsanger

Forbundet Kysten og kystlag2611 2019Velkommen til foredrag og stiftelsesmøte!

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten forteller om organisasjonens og lokallagenes arbeid med kystkultur. Daglig leder ved Mearrasiida forteller om stiftelsens arbeid med sjøsamisk båtkultur. Etter foredragene avholdes det stiftelsesmøte for et sjøsamisk kystlag i Porsanger!

Program:
18.00: Hva er Forbundet Kysten og hva gjør kystlagene? v/ seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
19.00 Pause

19.15: Om Mearrasiida sitt arbeid med sjøsamisk båtkultur v/ daglig leder Thomas Hansen

19.45: Pause

20.00 Stiftelse av sjøsamisk kystlag i Porsanger


Les mer om Forbundet Kysten her: https://kysten.no/