Lokale fiskarlagsprotokoller og sjøsamisk fiskerihistorie

book club clip art 205622Protokoller og korrespondanse fra lokale fiskarlag er viktige kilder til nyere fiskerihistorie i samiske bosetningsområder i kyst- og fjordstrøk. Sjøsamisk kompetansesenter, i samarbeid med Samisk arkiv i Kautokeino, ønsker å bidra til at slike protokoller blir tatt vare på og synliggjort på internett. Pr. i dag er dokumenter fra Billefjord fiskarlag og Kokelv fiskarlag systematisert og registrert i ASTA (et informasjonsystem for arkivbeskrivelse og -gjenfinning).

Les mer …

Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder

laptop-work--computer 19-113048Bruk av lokal økologisk kunnskap (LØK) som en form for erfaringsbasert kunnskap i kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger om naturmangfoldet (jf. naturmangfoldloven § 8) forutsetter formidling av slik kunnskap. Nettstedet Meron.no som er under utvikling ved Sjøsamisk kompetansesenter, er et tiltak i den sammenheng. Nettstedet formidler også stedsnavn og kunnskap om navn og steder. Gjennom dette prosjektet tar vi sikte på å videreføre og utvide dette arbeidet til flere geografiske områder, og å bidra til videreutvikling av andre digitale formidlingsmåter. 

Les mer …

Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner

JS48Q6JJpLY4hziAF1BBDg51abAdPQd0gZJwAAAkyTDQFinnmark og Nord-Troms ble så og si jevnet med jorda da de tyske okkupasjonstroppene trakk seg tilbake under annen verdenskrig. Mesteparten av befolkningen fra disse områdene ble tvangsevakuert sørover. Sjøsamisk kompetansesenter ønsker med dette prosjektet å dokumentere og formidle personlige erfaringer fra 2. verdenskrig, nærmere bestemt evakueringsminner fra noen områder i Finnmark og Nord-Troms, og fra noen av stedene der de evakuerte bodde til 1945 eller -46. 

Overgangen fra samisk og kvensk til norsk språk i etterkrigstida har vært omfattende, og barn født etter krigen av samisk- og kvensktalende foreldre fikk gjerne norsk som førstespråk. Erfaringer fra evakueringstida ha bidratt til dette. Betydningen av å beherske norsk kan ha blitt svært tydelig under opphold i enspråklig norske områder.

 

Les mer …