Samisk sjøterminologi: sjø- og strandtermer


Vi har samlet endel av den samiske sjøterminologien. Det er først og fremst fjordlandskapet som blir omhandlet.
Den sjøsamiske terminologien som har med sjø å gjøre kommer lite frem i dagens ordbøker.

Vi har lagt ordsamlingen i vår orddatabase og i tillegg til betydningen av ordet har vi lagt til endel bilder for å bedre visualisere betydningen.