Utvalgt kulturlandskap (UKL) Gåradak-Sandvikhalvøya

Stien
Goarahat-Sandvikhalvøya i Porsanger er et av 22 utvalgte kulturlandskap i den nasjonael satsingen 'utvalgte kulturlandskap i jordbruket'. Prosjektet 'utvalgt kulturlandskap Goarahat-Sandvik' administreres av Fylkesmannen i Finnmark, og finansieres med årlige midler over statsbudsjettet. 

Les mer …

Holmene i Porsangerfjorden

Til holme

Porsangerfjorden er rik på holmer. Vi vil her presentere holmenes betydning både tidligere og hvordan de fortsatt brukes og kultiveres idag. Stedsnavnene på holmene beskriver aktiviteter gjennom tidene. Noen av navnene på holmene er svært gamle, endog kanskje fra språk som var før dagens eksisterende språk. 

Les mer …

Kalender 2012

kalender2012

En ny trespråklig kalender, Pohjaisen ihmissii – Davvi olbmot – Mennesker i Nord er nå her. Kalenderen er et samarbeid med Kvensk institutt i Børselv i Porsanger. 

Les mer …

Veier i utmark

madi
Vi igansetter et arbeid med å se på de tradisjonelle veiene i utmarka i Porsanger. Historien bak de, hvordan de ble brukt og til hvilket formål.

Les mer …