JS48Q6JJpLY4hziAF1BBDg51abAdPQd0gZJwAAAkyTDQFinnmark og Nord-Troms ble så og si jevnet med jorda da de tyske okkupasjonstroppene trakk seg tilbake under annen verdenskrig. Mesteparten av befolkningen fra disse områdene ble tvangsevakuert sørover. Sjøsamisk kompetansesenter ønsker med dette prosjektet å dokumentere og formidle personlige erfaringer fra 2. verdenskrig, nærmere bestemt evakueringsminner fra noen områder i Finnmark og Nord-Troms, og fra noen av stedene der de evakuerte bodde til 1945 eller -46. 

Overgangen fra samisk og kvensk til norsk språk i etterkrigstida har vært omfattende, og barn født etter krigen av samisk- og kvensktalende foreldre fikk gjerne norsk som førstespråk. Erfaringer fra evakueringstida ha bidratt til dette. Betydningen av å beherske norsk kan ha blitt svært tydelig under opphold i enspråklig norske områder.

 

I prosjektet ble det lagt vekt på å synliggjøre erfaringer fra møter med "de andre", sett fra både de evakuertes side og fra de som tok i mot eller møtte de evakuerte lenger sør i Norge. Anledningen var at det høsten 2014 er 70 år siden evakueringa fra nord, og i 2015 70 år siden krigen tok slutt.

Inspirasjonskilder 
Vi har tatt utgangspunkt i tre bøker om annen verdenskrig som har kommet ut i Finnmark i de seinere år (før prosjektplanlegging i 2014): "Krigen som aldri slutter"(Finne 2005), "Fortiet fortid" (Petterson 2008), "Bare kirka sto igjen"(Palmer 2010), "Deportering eller flukt: Porsanger 1944-45" (Petterson 2014) samt boka "Så jaga dem oss fra heiman våres" som omhandler evakueringa fra Nord-Troms (Mellem 1998).

Finansiering
Prosjektet er støttet økonomisk av Kulturrådet (Norsk kulturråd) og Fritt Ord.

Formidling
- To fortellerkvelder (Billefjord og Smørfjord) og et arrangement i samarbeid med Porsanger museum RDM
- Nettstedet evakueringsminner.no er utviklet i prosjektperioden, med intervju i skriftlig form, noen videoportrett og digitale kart med reiseruter.
- En artikkel i Årbok for Porsanger 2017: Til Smøla i takknemlighet 
- Dokumentarfilm: Tilbake for å takke (30 min.), pr. nå vist på Sjøsamisk kompetansesenter, på møte i Kvenforbundet i Lakselv i et privat arrangement (hovedpersonens 80 års-dag) og på filmfestivalen Skabmagovat I Enare. 

Oppfølging
Prosjektet er formelt avsluttet, men det legges ut ny informasjon på nettstedet evakueringsminner.no når vi har anledning til det. 
 


Illustrasjonsbilde: Anna Malene Larsen og barnebarnet Petra Henningsen fra Smørfjord i Porsanger, på vei til det tyske transportskipet Carl Arp i Indre Billefjord høsten 1944.

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum