Apper om samisk båt- og fjordterminologi

Om apper Mearrasiida har et omfattende materiale med sjøsamisk fjordterminologi. Dette materialet formidles gjennom en ordbank på senterets nettside. Ordbanken inneholder flere hundre ord og begrep tilknyttet fjordbruk. I sjøsamisk fjordterminologi inngår ord og begreper tilknyttet fisk, fugler, sjøpattedyr, sjøplanter, sjøterreng, fiske, fangst, jakt og sanking. Ordbanken har også sjøsamisk terminologi innen mange andre temaer.

Vi har sett behov for å videreutvikle arbeidet med formidling av sjøsamisk fjordterminologi, og har derfor ønsket vi å formidle sjøsamisk fjordterminologi gjennom en applikasjon til smarttelefoner. En applikasjon vil være særlig aktuell for unge mennesker, og vil være et viktig bidrag til bevaring og videreføring av sjøsamisk fjordterminologi. 

Les mer …

Båtkultur ved Porsangerfjorden. Båtbygging, samisk terminologi og kunnskapsoverføring

Spissbåt med motorSjøbåter har en uvurderlig betydning i sjøsamisk sammenheng, som i kyst- og fjordstrøk for øvrig, både nå og så langt tilbake man har spor etter menneskelig virksomhet i slike områder. Helleristninger med båter som motiv er et eksempel på dette. Det er kontinuitet i bruken av båter fra helleristningenes tid til i dag, selv om form og materiale har endret seg over tid. I dag er plastbåter vanligst blant annet i sjøsamiske områder, men interessen for trebåter har vært vedvarende, og i de seinere år kan man se en økende interesse for både tradisjonelle og nyere trebåter. Og mange vil svært gjerne bygge egne båter, og ta vare på gamle trebåter ved reparasjon. 

Les mer …

Samisk båt-terminologi ved Porsangerfjorden

Steinar Nilsen og Thomas Hansen 300xSjøsamisk kompetansesenter har over lang tid arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og særlig om fjorden som et økologisk system og om livberging basert på dette systemet. Båter har en uvurderlig betydning i sjøsamisk sammenheng. Den sjøsamiske båt-terminologien er ganske omfattende, og en grundig og systematisk dokumentasjon fins antakelig ikke fra sjøsamiske områder, og i hvert fall ikke fra Porsanger. I dette terminologiprosjektet skal man dokumentere og formidle ord om ulike sjøbåter, båtbygging og bruk av båter i Porsanger i etterkrigstida 

Les mer …

Nanosmahttin: Videreutvikling av arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap

Sirkka paa kaiaSom kjent er det både på internasjonalt og nasjonalt nivå etablert flere overordnede rettslige prinsipper som har direkte relevans for areal- og ressursforvaltning i samiske områder. Det gjelder blant annet bestemmelser om tradisjonell kunnskap, og fokus på lokale ressursbrukeres medvirkning i ressursforvaltning. Det er nødvendig å styrke arbeidet med dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap på lokalt nivå, og også med lokal kapasitetsbygging. 

Les mer …