Prosjekter

Fjordbruk i Porsanger og Laksefjord

glggaluokta

Om liv, livberging, tradisjoner og  moderne fiskeri i fjordbygder

1. Bakgrunn

De sjøsamiske samfunnene opplever et stort press idag. De opplever konkurransen om ressursene i havet, kapitalkreftenes påvirkning på lokalsamfunnene og de opplever utfordringen med å være deltakende part i det samiske samfunnet.

Les mer …

Samiske stedsnavn i Porsanger

De samiske stedsnavnene kan fortelle om landskap, om mennesker, jakt og fiske, dagligliv, religion og mye mer. Endel av stedsnavnene er så gamle at man ikke kan tolke betydningen av dem. Helt siden senteret åpnet i 2003 har vi arbeidet med samiske stedsnavn. Vi har overtatt arbeider som bygdelag i området har arbeidet med og vi har videreført dette. 

Les mer …