favllis logoSjøsamisk kompetansesenter deltar i Fávllis-nettverket, et nettverk for samisk fiskeriforskning som ble etablert i 2003 etter initiativ fra Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Hovedaktiviteten i nettverket var to forskningsprosjekter om lokal økologisk kunnskap i fjorder (2008-2011). 

Det ble etablert samarbeid mellom lokale samiske institusjoner og forskere, med tanke på kompetansebygging og utvikling av felles metode og dokumentasjonssystemer for arbeid med lokal kunnskap; både dokumentasjon og forskning. 

Grunnlaget for samarbeid var blant annet allerede innsamlet materiale ved Sjøsamisk kompetansesenter, og særlig intervju som inneholder beretninger om fiskerier og om utviklingen i samfunnene langs fjorden over tid. I tillegg var samarbeid om intervjuing sentralt. Sjøsamisk kompetansesenter arrangerte også et åpent møte med fiskere og forskere i Olderfjord i 2009, og et fagseminar med utgangspunkt i resultater fra forskningen i Fávllis i 2010. Vi var også med på å gi ut en artikkelsamling med ulike former for lokal kunnskap som hovedtema. 

I 2013 hadde vi en felles 10 års markering, siden både kompetansesenteret og Fávllis ble etablert i 2003. Også en tredje 10-års jubilant deltok: Mearrasámi Duodjedállu i Billefjord.  

Fávllis-nettverket ble re-etablert i 2016.