Om apper Mearrasiida har et omfattende materiale med sjøsamisk fjordterminologi. Dette materialet formidles gjennom en ordbank på senterets nettside. Ordbanken inneholder flere hundre ord og begrep tilknyttet fjordbruk. I sjøsamisk fjordterminologi inngår ord og begreper tilknyttet fisk, fugler, sjøpattedyr, sjøplanter, sjøterreng, fiske, fangst, jakt og sanking. Ordbanken har også sjøsamisk terminologi innen mange andre temaer.

Vi har sett behov for å videreutvikle arbeidet med formidling av sjøsamisk fjordterminologi, og har derfor ønsket vi å formidle sjøsamisk fjordterminologi gjennom en applikasjon til smarttelefoner. En applikasjon vil være særlig aktuell for unge mennesker, og vil være et viktig bidrag til bevaring og videreføring av sjøsamisk fjordterminologi. Mearrasiida fikk innvilget midler fra Sametinget til to apper med tema samisk båt- og fjordterminologi: Mearra (sjø) og Fanas (båt). Hver applikasjonen inneholder 200 ord og begreper med tilhørende lydfiler.
Språk-materiale og lyd: Mearrasiida
Applikasjonsutvikler: Elbera Jørgen Andersen, Alta. 

Apper kompetansesenteretProsjektet ble ferdigstilt i 2019. Fra Sametingets nettsider:

https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Bevilger-penger-til-spraakapplikasjoner-om-baat-og-fjordterminologi-i-Porsanger?fbclid=IwAR0ucHSm8Q5aVofUgQNQqNNZC8UYEDNnR7hILlFniKmuj4Hj1OWkR4Kta5A

Bildemontasje: Kjell M. Derås.
Bilder: Jon Egil Nilsen, Sametinget og Kjell M. Derås