Prosjekter

Båtbygging og kunnskapsoverføring i Porsanger

Baatbyggerprosjekt MearrasiidaNytt båtbyggerprosjekt - nå med lærling

Målet med prosjektet er å videreføre kunnskap om bygging av spissbåter, eller spisser som disse små tradisjonelle trebåtene gjerne kalles blant annet i Finnmark. Dermed vil man bidra til at slike båter som nå er i ferde med å gå ut av bruk, forblir en viktig del av sjøsamisk kultur. Prosjektet er et samarbeid mellom Mearrasiida, duojár Ove Stødle, som i denne sammenheng er lærling i prosjektet, og båtbygger Hans O. Hansen. Det skal bygges fire spissbåter i samarbeid mellom en erfaren båtbygger og lærling.  

Les mer …

Apper om samisk båt- og fjordterminologi

Om apper Mearrasiida har et omfattende materiale med sjøsamisk fjordterminologi. Dette materialet formidles gjennom en ordbank på senterets nettside. Ordbanken inneholder flere hundre ord og begrep tilknyttet fjordbruk. I sjøsamisk fjordterminologi inngår ord og begreper tilknyttet fisk, fugler, sjøpattedyr, sjøplanter, sjøterreng, fiske, fangst, jakt og sanking. Ordbanken har også sjøsamisk terminologi innen mange andre temaer.

Vi har sett behov for å videreutvikle arbeidet med formidling av sjøsamisk fjordterminologi, og har derfor ønsket vi å formidle sjøsamisk fjordterminologi gjennom en applikasjon til smarttelefoner. En applikasjon vil være særlig aktuell for unge mennesker, og vil være et viktig bidrag til bevaring og videreføring av sjøsamisk fjordterminologi. 

Les mer …