Lokal samarbeidspartner i forskningsprosjekter

Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i flere forskningsprosjekter, alle med oppstart i 2019. De har alle ett eller flere forskningsemner som er svært relevante for sjøsamiske områder, som kystsoneplanlegging, økosystemtjenester, kapasitetsbygging, tradisjonell kunnskap, kunnskapsbaser, mattradisjoner, sankingspraksiser og samisk språk og kultur.

Prosjektet "å gjøre kunnskaper synlige" - kunnskap om sanking av multer og egg i stedsnavn, språk og fortellinger i kystsamiske områder
- et prosjekt ved Samisk høgskole m.fl. (se egen presentasjon på denne nettsida)
Kontaktperson for Mearrasiida: Solveig Joks, som også deltar i prosjektets Porsanger-del. 

Prosjektet IndKnow: (Urfolkskunnskap)
- et prosjekt ved UiT Det arktiske universitetet m.fl. 
Prosjektets tema: Integrering av urfolkskunnskap i kartlegging, planlegging og beslutningstaking innen areal- og miljøforvaltning: Samfunnsbaserte konsekvensvurderinger som planleggingsverktøy. 
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Else Grete Broderstand og Camilla Brattland ved UiT Norges arktiske universitet som kontaktpersoner. 
Prosjektets hovedmål er å undersøke rollen til urfolkskunnskap i plan- og beslutningsprosesser som kan påvirke urfolk.

Les mer …

Båtbygging og kunnskapsoverføring i Porsanger

Baatbyggerprosjekt MearrasiidaNytt båtbyggerprosjekt - nå med lærling

Målet med prosjektet er å videreføre kunnskap om bygging av spissbåter, eller spisser som disse små tradisjonelle trebåtene gjerne kalles blant annet i Finnmark. Dermed vil man bidra til at slike båter som nå er i ferde med å gå ut av bruk, forblir en viktig del av sjøsamisk kultur. Prosjektet er et samarbeid mellom Mearrasiida, duojár Ove Stødle, som i denne sammenheng er lærling i prosjektet, og båtbygger Hans O. Hansen. Det skal bygges fire spissbåter i samarbeid mellom en erfaren båtbygger og lærling.  

Les mer …