2019

Båten som sjøsamisk kulturbærer. Foredrag på konferanse om tradisjonelle trebåter, i regi av Forbundet Kysten (Thomas Hansen og Kjell Derås)
Sjøsamisk båtterminologi. Foredrag på samme konferanse (Steinar Nilsen)

Sjøsamisk tilstedeværelse. Kåseri på på NSR sin tillitsvalgtkonferanse, Repparfjord (Thomas Hansen og Kjell Derås)

Mearrasiida - mål og aktiviteter. Foredrag på Skabmafestivalen, Lebesby 

Kunnskapsbase og veien videre. Behov og muligheter sett fra et lokalt ståsted, med utgangspunkt i Porsangerfjorden.
Innlegg på workshop i forskningsprosjektet IndKnow, Senter for samiske studier ved UiT (Svanhild Andersen)

2017

Sjøsamisk kultur før og nå. Foredrag for lærere ved Lakselv videregående skole. (Svanhild Andersen)


Oversikten utfylles/oppdateres i januar 2029.