2019: 

Sjøbåter - flerkulturell utveksling i nord. Artikkel i Porsangerfolket Årbok for Porsanger 2019 (Steinar Nilsen)

Sjøsamiske båttradisjoner før og nå. Artikkel i Lokalhistorisk magasin nr. 3/2019 (Svanhild Andersen og Steinar Nilsen)

Fra Oksfjord til Lofoten og Trøndelag. Artikkel i Årbok for Nord-Troms (Svanhild Andersen - intervju med Solveig Johansen og tvangsevakueringa)


2018:

Til Smøla i takknemlighet. Artikkel i Lokalhistorisk magasin nr. 2/2018 (Svanhild Andersen)
(Samme artikkel som i Porsangerfolket Årbok for Porsanger 2018, og i Smølaminne i 2019). 


2016:

Fjordfiske, kunnskaper og lakseoppdrett. Artikkel i tidsskriftet Ottar, Tromsø Museum (Svanhild Andersen)


2011: 

“Den gang var det jo rikelig med fisk”. Lokal kunnskap fra Porsanger og andre fjorder
 (Svanhild Andersen og Sigvald Persen). Utgitt i samarbeid med Fávllis-prosjektet ved Senter for samiske studier, UiT.  


2007:

Njurjot ja daid bivdin dološ sámi mearragáttiin (Hartvig Birkely)

 

Lista er ikke fullstendig. Oppdateres i januar 2020.