Arrangement

27.11.2019: Sjøsamisk kystlag i Porsanger

Forbundet Kysten og kystlag2611 2019Velkommen til foredrag og stiftelsesmøte!

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten forteller om organisasjonens og lokallagenes arbeid med kystkultur. Daglig leder ved Mearrasiida forteller om stiftelsens arbeid med sjøsamisk båtkultur. Etter foredragene avholdes det stiftelsesmøte for et sjøsamisk kystlag i Porsanger!

Program:
18.00: Hva er Forbundet Kysten og hva gjør kystlagene? v/ seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
19.00 Pause

19.15: Om Mearrasiida sitt arbeid med sjøsamisk båtkultur v/ daglig leder Thomas Hansen

19.45: Pause

20.00 Stiftelse av sjøsamisk kystlag i Porsanger


Les mer om Forbundet Kysten her: https://kysten.no/

29.10.2019: I ærfuglens rike

Iskant JonsnesTirsdag 29. oktober kl 18: Foredrag av Bente Sundsvold:

"Éa har en spesiell plass i kystbefolkningens hjerter. Egg og dun var viktige utmarksressurser i fiskarbondens livsopphold. Sjøfuglbestanden synker dramatisk. Kan ærfuglrøkt bidra til å gi éa og andre sjøfugler bedre hekkevilkår?

Jeg tenkte ta dere med til Vegaøyan for å se hvordan Aud Halmøy gikk fram for å bygge opp et nedlagt dunvær på farens fraflyttede barndomstomter i øyan. Denne erfaringen har jeg siden prøvd ut på Grindøya utafor Tromsø, som tidligere var et fredet dunvær. Kan disse erfaringene være relevante for de initiativ Mearrasiida har tatt for å sette éa på agendaen? Vi skal vise noen filmsnutter, og inviterer til diskusjon om hvordan en Finnmarkstilnærming av ærfuglrøkt kunne se ut."

Les mer …

02.11.2019: Giellabargu/språkarbeid i sankingsprosjektet

Multer i spann2 500x

Mearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking i kystsamiske områder. Formålet med prosjektet er å beskrive sanking (særlig av bær og egg) i dagens samfunn, og undersøke hvordan kunnskap om sanking kommer til uttrykk i samiske språk, i fortellinger og i stedsnavn. Vi inviterer alle interesserte til oppstart av lokal ressursgruppe lørdag 2. november kl 12-14 på Mearrasiida.

Språk: samisk og norsk. 

Mer informasjon kommer.