Billefjordsenteret 400xMearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) har siden 2008 leid lokaler av Porsanger kommune. Bygningen var opprinnelig bygd som et bo- og servicesenter (1986). Kommunen valgte imidlertid å legge ned senteret, og la bygningen ut for salg i 2012. 

I 2014 dannet noen av stifterne av og ansatte ved senteret et aksjeselskap (Billefjordsenteret AS), og kjøpte bygningen av Porsanger kommune. Selskapets formål er først og fremst å tilby lokaler til Mearrasiida, og ellers drive eiendommen på en forretningsmessig måte.

Bygningen  
Bygningen inneholder en administrasjonsdel som rommer kontorer, kjøkken og et relativt stort lokale (tidligere spisestue og dagligstue). Lokalet brukes i forbindelse med Mearrasiidas egne arrangementer, og leies også ut til eksterne tilstelninger. 

Bygningen har også en boligdel med seks leiligheter.  

Lokale og leiligheter leies ut