I 2002 etablerte lokale ildsjeler et sjøsamisk senter i indre Billefjord i Porsanger, Porsangerunder navnet Sjøsamisk kompetansesenter og med Mearrasámi  diehtoguovddáš som det samiske navnet. Senteret ble offisielt åpnet 6. februar 2003. Nytt navn, Mearrasiida, ble vedtatt i desember 2018, og tatt i bruk i februar 2019. 

Formål
Senteret ble etablert som en stiftelse med følgende formål: akseptere og å beholde status for sjøsamisk språk og kultur; ta vare på og videreutvikle språket og kulturen gjennom aktiv bruk; spre kunnskap om sjøsamiske forhold til skoler og andre offentlige institusjoner; bidra til å danne andre sjøsamiske miljø som stimulerer til bevaring og utvikling av språk og kultur; samt etablere databaser og andre informasjonskanaler som gjør at forskere og andre interesserte kan få online informasjon om sjøsamiske forhold. 

Arbeidsoppgaver
Mearrasiida arbeider særlig med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, samiske ord og uttrykk og  lokalhistorie i sjøsamiske områder, og i løpet av de par siste områdene også båtbygging. Det har også vært arbeidet med kulturminner.

Lokaler
Senteret leier lokaler hos Billefjordsenteret AS

Regnskap og økonomifunksjoner ivaretas av Økonomiservice AS, Lakselv.