Daglig leder: 
I engasjement fra 01.02.2018 og fast ansatt fra 31.12.2019 (deltid): 
Thomas Hansen. Har som sin forgjenger omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk. Praksis fra blant annet oversetterarbeid (norsk-samisk) og terminologi-prosjekt ved senteret. Kombinerer arbeidet som daglig leder med bl.a. oversetterarbeid. 

Fra oppstart i 2002 til 01.02.2018: Sigvald Persen. Ingeniør med tidligere praksis fra blant annet kommunalteknikk og bygningsforvaltning. Har omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk.

Medarbeidere pr. 01.06.2019 (alle deltid):
Svanhild Andersen. Sosialantropolog og sosionom. Har de seinere årene arbeidet blant annet med tradisjonell/lokal kunnskap, evakueringshistorie og digital formidling. 
Steinar Nilsen. Lingvist med hovedfag i samisk. Har i mange år arbeidet med samisk terminologi og stedsnavn i sjøsamiske områder. 
Kjell Derås. Sosionom, agronom og utdanning innen mediakunnskap og samisk kulturkunnskap. Har i mange år arbeidet med kultur- og forskningsformidling, særlig i sørsamiske områder. 
Hans O. Hansen. Snekker og båtbygger. En av svært få i kyst-og fjordområder i Finnmark som bygger sjøbåter.
Ove Stødle. Duojár og båtbyggerlærling. 
Sunthron (Torn) Olli. Renhold samt matlaging ved arrangement. 
Kristin Hansen. Medhjelper ved arrangement, utskriving av lydopptak.

Styre
Stiftelsen Mearrasiida har et styre på fem medlemmer. Tre av styremedlemmene velges av stiftelsen. Porsanger kommune velger ett styremedlem. Sametinget har også anledning til å velge ett styremedlem.

Styret består pr 01.02.2019 av følgende medlemmer:

Ragnhild Eliassen
, styreleder (fra 31.01.2019)
Solveig Tangeraas, nestleder
Helen Johannesen, styremedlem (for Porsanger kommune)
Solveig Joks, styremedlem
André Nilsen, styremedlem 
Grethe Karin van der Eynden, varamedlem

Sekretær for styret: Daglig leder