Daglig leder
Ubesatt 

Medarbeidere
Svanhild Andersen. Sosialantropolog og sosionom. Har de seinere årene arbeidet blant annet med tradisjonell/lokal kunnskap, evakueringshistorie og digital formidling. 
Steinar Nilsen. Lingvist med hovedfag i samisk. Har i mange år arbeidet med samisk terminologi og stedsnavn i sjøsamiske områder. 
Kjell Derås. Sosionom, agronom og utdanning innen mediakunnskap og samisk kulturkunnskap. Har i mange år arbeidet med kultur- og forskningsformidling, særlig i sørsamiske områder. 
Hans O. Hansen. Snekker og båtbygger. En av svært få i kyst-og fjordområder i Finnmark som bygger sjøbåter.
Ove Stødle. Duojár og båtbyggerlærling. 
Sunthron (Torn) Olli. Renhold samt matlaging ved arrangement. 
Kristin Hansen. Medhjelper ved arrangement, utskriving av lydopptak.

Styre
Stiftelsen Mearrasiida har et styre på fem medlemmer. Tre av styremedlemmene velges av stiftelsen. Porsanger kommune velger ett styremedlem. Sametinget har også anledning til å velge ett styremedlem.

Ragnhild Eliassen, styreleder 
Solveig Tangeraas, nestleder
Erling Moe, styremedlem (for Porsanger kommune)
Solveig Joks, styremedlem
André Nilsen, styremedlem 
Grethe Karin van der Eynden, varamedlem