Mearrasámi terminologia Porsáŋggus ja Jáhkovuonas

Fra Kokelv fiskehøtter
Formålet med prosjektet er å dokumentere og formidle ord og uttrykk med tilknytning til fiske og annen bruk av sjø og fjære.
Sjøsamisk kompetansesenter har også tidligere arbeidet med sjøsamisk terminologi, og ønsker med dette prosjektet å styrke innsats og opparbeidet kompetanse innenfor dette emnet.

Loga eambu...

Sámi báikenamat Fálesnuoris

Fra Kokelv 1
Leat álggahan ođđa báikenammabargguid Fálesnuoris. Bargu lea oktasašbargu báikkálaš berošteaddjiiguin báikkegottiin. Fálesnuorri lea gelddolaš mearrasámi eanadat gos vuonat, jogat, sullot ja várit deaivvadit. Dán eanadagas muitalit báikenamat historjjá, mearrasámi giela ja olu eará. Bargu álmmuhuvvu neahttasiidus www.meron.no. Sámediggi lea ruhtadan dán barggu.