Porsanger

Sjøsamisk kompetansesenter - formål og arbeidsområder

Sjøsamisk kompetansesenter ble etablert i Indre Billefjord i Porsanger i 2003. Senteret ble etablert som en stiftelse med følgende formål: akseptere og å beholde status for sjøsamisk språk og kultur; ta vare på og videreutvikle språket og kulturen gjennom aktiv bruk; spre kunnskap om sjøsamiske forhold til skoler og andre offentlige institusjoner; bidra til å danne andre sjøsamiske miljø som stimulerer til bevaring og utvikling av språk og kultur; samt etablere databaser og andre informasjonskanaler som gjør at forskere og andre interesserte kan få online informasjon om sjøsamiske forhold.

Stedsnavnmateriale som ble overtatt fra bygdelag ble starten på kompetansesenterets arbeid. Formidling av dette materialet medførte en utvikling med en database som resultat, og bruk av digitale kart ble også et viktig utviklingsområde. Sjøsamisk kompetansesenter har også utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap. I de seinere år har det vært lagt vekt på utvikle stedsnavndatabasen til å inkludere slik kunnskap. Sentrale emner er landskap, fjordøkologi og samisk naturbruk. 

Geografisk avgrensing
Senterets virkeområde var de første årene kun Porsanger kommune, men har siden blitt utvidet til andre sjøsamiske områder som måtte ønske å gjøre bruk av vår kompetanse og formidlingsplattform. Konkret kommer dette til uttrykk gjennom samarbeidsprosjekt med lokale kunnskapsmiljø i andre kommuner, samt at to andre lokale samiske institusjoner har tatt i bruk nettstedet Meron.no som formidlingsplattform for stedsnavn.

Kompetanseutvikling gjennom samarbeid
Senteret hadde i flere år hatt samarbeid med med Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø. Erfaringene fra dette samarbeidet, og senterets egen lokale erfaring og kompetanse, er grunnlaget for vår tilnærming til lokal/tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap. Vi har også hatt nytte av samarbeid med Árbediehtu-prosjektet ved Samisk høgskole. Meron er utviklet i samarbeid med ekstern IT-ingeniør og samfunnsforskere ved blant annet Universitetet i Tromsø. Samarbeid med lokale kunnskapsmiljø i Porsanger og andre områder er også sentralt. Dette gjelder blant andre Mearrasámi Duodjedállu og Porsanger museum RDM.  

Arbeidsoppgaver
I tillegg til arbeidet med prosjekter og digital formidling, arrangerer kompetansesenteret tilstelninger og seminarer.  

Prosjekter pr. 31.12.2017
Samisk båt-terminologi
Båtkultur ved Porsangerfjorden. Båtbygging, samisk terminologi og kunnskapsoverføring
Nanosmahttin ("gjøre sterkere"): Videreutvikling av arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap
Evakueringsminner. Dokumentasjon og formidling av evakueringsminner (oppfølging av avsluttet prosjekt)
Lokale fiskarlagsprotokoller og sjøsamisk fiskerihistorie

Beskrivelse av prosjektene finnes under menypunkt "prosjekter" i hovedmenyen øverst på denne sida. 

Lokaler
Kompetansesenteret leier lokaler hos Billefjordsenteret AS

Ansatte/medarbeidere
Daglig leder
Fra 01.02.2018: Thomas Hansen. Har som sin forgjenger omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk. Praksis fra blant annet oversetterarbeid (norsk-samisk). Kombinerer deltidsjobb som daglig leder med bl.a. oversetterarbeid. 
Fra oppstart av senteret i 2003 til 01.02.2018: Sigvald Persen. Ingeniør med tidligere praksis fra blant annet kommunalteknikk og bygningsforvaltning. Har omfattende lokal kunnskap om bruk og forvaltning av porsangernaturen, og om samisk språk.

Andre medarbeidere pr. 01.09.2018:(alle deltid):
Svanhild Andersen. Sosialantropolog og sosionom. Har de seinere årene arbeidet blant annet med tradisjonell/lokal kunnskap. 
Steinar Nilsen. Lingvist med hovedfag i samisk. Har i mange år arbeidet med samisk terminologi og stedsnavn i sjøsamiske områder. 
Kjell Derås. Kompetanse innen blant annet prosjektutvikling og kultur- og forskningsformidling. 
Hans O. Hansen. Båtbygger. En av svært få i kyst-og fjordområder i Finnmark som bygger sjøbåter.
Suntorn (Torn) Sriyongphanao. Renhold samt matlaging ved møter og arrangement. 

Senterets styre
Senteret har et styre på fem medlemmer. Tre av styremedlemmene velges av stifterne, Porsanger kommune velger ett styremedlem og Sametinget ett.

Styret består i dag av følgende medlemmer:
Svanhild Andersen, styreleder
Solveig Tangeraas, nestleder
Helen Johannesen, styremedlem
Solveig Joks, styremedlem
André Nilsen, styremedlem 
Grethe Karin van der Eynden, varamedlem

Sekretær for styret: Daglig leder

Regnskap og økonomifunksjoner ivaretas av Økonomiservice AS, Lakselv.