Årets arrangement

19.06.2018: Kurs i garnbøting

Kurs i garnbøting19.06.2018: Kurs i garnbøting 

Lærer: Kåre Olli 

Hovedspråk: samisk

For nærmere opplysninger: se plakat

 

 

15.06.2018: Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

Vedbotn
Seminar på
Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord
Tid: Lørdag 16. juni kl 15-19


Tema: 
Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

På seminaret formidles fra flere forskningsprosjekter i regi av UiT-Norges Arktiske Universitet, Norut, NIKU og andre med fokus på tradisjonell kunnskap, samisk kulturgrunnlag, tradisjonelle næringer og påvirkning fra industri. 

Program er lagt ut på nettstedet Meron.no

03.03.2018: Fornorsking og sannhetskommisjonen

Samtale om sannhetskommisjonen 800xFORNORSKING AV SAMER OG KVENER OG SANNHETSKOMMISJONENS MANDAT

Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til samtale om fornorsking og Sannhetskommisjonen. Hva bør kommisjonen legge vekt på?

Sametinget skriver:
«Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.»

Sametinget arrangerer møte om dette torsdag 22. mars i Lakselv. På kompetansesenteret blir det en anledning til å ha en samtale om emnet.

Innleder: Terese Olli Sara

Påmelding:

Send SMS eller ring til tlf 957 91 356 hvis du ønsker å delta,eller send e-post til poasta(at)mearrasapmi.no

Enkel servering.

Velkommen!