Kalender 2012

kalender2012

En ny trespråklig kalender, Pohjaisen ihmissii – Davvi olbmot – Mennesker i Nord er nå her. Kalenderen er et samarbeid med Kvensk institutt i Børselv i Porsanger. 

Les mer …

Veier i utmark

madi
Vi igansetter et arbeid med å se på de tradisjonelle veiene i utmarka i Porsanger. Historien bak de, hvordan de ble brukt og til hvilket formål.

Les mer …

Kalender for 2011

ovdasiidu 2011

I samarbeid med Kvensk institutt gir vi på nytt ut en kalender 'Pohjaisen ihmissii – Olbmot davvin – Mennesker i nord’, en flerkulturell presentasjon av folk i nord og barn og ungdom er tema i år

 

Les mer …

Fjordbruk i Porsanger og Laksefjord

glggaluokta

Om liv, livberging, tradisjoner og  moderne fiskeri i fjordbygder

1. Bakgrunn

De sjøsamiske samfunnene opplever et stort press idag. De opplever konkurransen om ressursene i havet, kapitalkreftenes påvirkning på lokalsamfunnene og de opplever utfordringen med å være deltakende part i det samiske samfunnet.

Les mer …