Sámi báikenamat Fálesnuoris

Fra Kokelv 1
Leat álggahan ođđa báikenammabargguid Fálesnuoris. Bargu lea oktasašbargu báikkálaš berošteaddjiiguin báikkegottiin. Fálesnuorri lea gelddolaš mearrasámi eanadat gos vuonat, jogat, sullot ja várit deaivvadit. Dán eanadagas muitalit báikenamat historjjá, mearrasámi giela ja olu eará. Bargu álmmuhuvvu neahttasiidus www.meron.no. Sámediggi lea ruhtadan dán barggu.

Samiske stedsnavn i Laksefjord

SkiesvuotnaMålet med prosjektet var å registrere samiske stedsnavn både på fjorden og fastlandet i Laksefjord i Lebesby kommune. Dette er et fjordlandskap som tradisjonelt er et sjøsamisk område. 

Les mer …

Utvalgt kulturlandskap (UKL) Gåradak-Sandvikhalvøya

Stien
Goarahat-Sandvikhalvøya i Porsanger er et av 22 utvalgte kulturlandskap i den nasjonael satsingen 'utvalgte kulturlandskap i jordbruket'. Prosjektet 'utvalgt kulturlandskap Goarahat-Sandvik' administreres av Fylkesmannen i Finnmark, og finansieres med årlige midler over statsbudsjettet. 

Les mer …

Holmene i Porsangerfjorden

Til holme

Porsangerfjorden er rik på holmer. Vi vil her presentere holmenes betydning både tidligere og hvordan de fortsatt brukes og kultiveres idag. Stedsnavnene på holmene beskriver aktiviteter gjennom tidene. Noen av navnene på holmene er svært gamle, endog kanskje fra språk som var før dagens eksisterende språk. 

Les mer …