Fjordbruk i Porsanger og Laksefjord

glggaluokta

Om liv, livberging, tradisjoner og  moderne fiskeri i fjordbygder

1. Bakgrunn

De sjøsamiske samfunnene opplever et stort press idag. De opplever konkurransen om ressursene i havet, kapitalkreftenes påvirkning på lokalsamfunnene og de opplever utfordringen med å være deltakende part i det samiske samfunnet.

Les mer …

Sel som ressurs i sjøsamisk kultur

20070821 0576

(Prosjektet Njuorju, njuorjjohat ja skuhttárlunsa)

1.0 Bakgrunn

Selen har vært i Porsangerfjorden svært lenge og menneskene som har bodd her har utnyttet selen som en ressurs.

Selens tilstedeværelse gjenspeiles i landskapet med de mange stedsnavnene som kan knyttes til sel og seljakt. Dagens forvaltning, livsstil osv. har gjort at tidligere tradisjoner og utnyttelse har endret seg mye. Idag er fjorden praktisk talt tom for fisk og med det er også tradisjonelt fiske sterkt redusert. Mengden av sel har økt mye i forhold til tidligere tider og det er bestemt et regelverk som fastsetter hvor mye sel som kan jaktes og med krav til jegeren. 

Les mer …

Samiske stedsnavn i Porsanger

De samiske stedsnavnene kan fortelle om landskap, om mennesker, jakt og fiske, dagligliv, religion og mye mer. Endel av stedsnavnene er så gamle at man ikke kan tolke betydningen av dem. Helt siden senteret åpnet i 2003 har vi arbeidet med samiske stedsnavn. Vi har overtatt arbeider som bygdelag i området har arbeidet med og vi har videreført dette. 

Les mer …

Samisk sjøterminologi: sjø- og strandtermer


Vi har samlet endel av den samiske sjøterminologien. Det er først og fremst fjordlandskapet som blir omhandlet.
Den sjøsamiske terminologien som har med sjø å gjøre kommer lite frem i dagens ordbøker.

Vi har lagt ordsamlingen i vår orddatabase og i tillegg til betydningen av ordet har vi lagt til endel bilder for å bedre visualisere betydningen.